SERVISNÍ DATA

 Produkt Nextis.SD je databází servisních informací k vozidlům, který obsahuje data jednoho z největších poskytovatelů v Evropě, společnosti AuDaCon GmbH.

Typicky tento produkt obsahuje tyto části:

 • Seřizovací údaje
 • dotahovací momenty šroubů 
 • obsah a specifikaci náplní vozidla (olej, chlazení, klimatizace…)
 • intervaly výměn jednotlivých částí
 • hodnoty emisí a další
 • Technické manuály
 • postupy k provádění oprav (montáž/demontáž) 
 • grafické vyobrazení
 • podrobné instrukce
 • Schémata zapojení – schémata zapojení jednotlivých elektrických modulů vozidla (ABS, klimatizace, řízení motoru)
 • Servisní prohlídky – vytváření protokolu servisní prohlídky s využitím informací, poskytovaných výrobcem vozidla
 • O možnosti získání SERVISNÍCH DAT se informujte u svého obchodního zástupce nebo na tel. 377246084